Als installatiebedrijf voelen wij ons verantwoordelijk voor mens, milieu en maatschappij. Wij streven ernaar langdurige oplossingen te creëren die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en in overeenstemming zijn met het milieubeleid van de Nederlandse overheid. Onze technische kennis en vaardigheden stellen ons in staat klanten optimale en duurzame oplossingen te bieden. Deze zijn zowel goed voor het milieu als voor hun portemonnee.

Onze aanpak is geworteld in onze missie, visie en waarden. We zorgen er niet alleen voor dat onze medewerkers zich bewust zijn van onze duurzame doelstellingen, maar daar ook naar handelen. Dit wordt ingebed in de hele organisatie door beleid, processen en voortdurende inspanningen om onze medewerkers op te leiden en te ontwikkelen.

Mensen

Het inzicht, de creativiteit en de integriteit van onze medewerkers borgt de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom investeren wij continu in opleiding en bijscholing, zodat hun kennis en vaardigheden up to date blijven. Wij hechten veel waarde aan gelijke kansen en veilige werkomstandigheden. Binnen de installatiebranche maken wij ons sterk voor maatregelen die de motivatie, betrokkenheid en tevredenheid van technici vergroten. Uit een ‘medewerkerstevredenheid & betrokkenheidsenquête’ (2019) bleek dat het hebben van uitdagende taken en voldoende onafhankelijke verantwoordelijkheid belangrijk zijn voor een hoge arbeidssatisfactie. Om dit te garanderen investeren wij in de soft skills van leidinggevenden om het beste uit hun team naar boven te halen.

Milieu

Als installatiebedrijf hebben we op verschillende niveaus invloed op het milieu. We werken actief om de negatieve impact van onze eigen activiteiten op het milieu te minimaliseren. De aard van ons bedrijf stelt ons in staat een positieve bijdrage te leveren aan het milieu door de duurzame diensten en oplossingen die wij aan onze klanten leveren. In 2018 ontwikkelde GUTS een strategie die prioriteit geeft aan vier gebieden:

  • Reductie CO₂-uitstoot
  • Verbeteren logistiek
  • Verhoogde recycling
  • Toepassen duurzame materialen

Wij werken hard om onze eigen CO₂- voetafdruk te minimaliseren. Het aantal gereden kilometers is hierin een belangrijke parameter. Om dit terug te dringen stimuleren wij virtueel vergaderen en het gebruik van openbaar vervoer voor kantoormedewerkers. Bovendien investeren wij in het verduurzamen van ons wagenpark.

Energie-efficiëntie, optimalisatie en transitie zijn allemaal gebieden waar GUTS prioriteit aan. Veel van onze projecten bieden de maatschappelijke voordelen van het veiligstellen van de energievoorziening, het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het beveiligen en leveren van steeds schaarser wordende hulpbronnen.

In 2019 investeerde GUTS in zonnepanelen en gingen wij over op groene energiecontracten. De vloerbedekking/hout/plafonds in ons kantoor in Boxtel is van gerecycled materiaal. We doen aan gescheiden afvalbeheer en dankzij eigentijdse ICT oplossingen werken we steeds meer digitaal. Ons wagenpark voldoet aan de hedendaagse milieueisen. Hybride en elektrische auto’s horen daar als vanzelfsprekend bij.

Duurzaam bedrijfsbeleid

Wij vinden het belangrijk om verantwoord zaken te doen en de wetten en Nederlandse normen na te leven. Onze gedragscode is een leidraad voor onze medewerkers om zich verantwoordelijk te gedragen. Daarom hebben wij in mei 2018 herziene versies van de beleidsmaatregelen gelanceerd. We zijn vastbesloten om de komende jaren geleidelijk bewustmakingstrajecten te introduceren door het geven van workshops, webinars of andere trainingsprogramma's.

Om de circulaire economie te bevorderen bieden wij diensten aan op het gebied van:

  • Leveranciersafspraken
  • Logistieke verbeteringen
  • Milieuvriendelijk verbruiksmateriaal
  • Duurzame oplossingen
  • Efficiency

Wij zijn continu bezig met het implementeren en verder uitbouwen van onze duurzaamheidsdoelstellingen en het ondersteunen van onze klanten in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Direct advies op maat?

Onze experts helpen u graag verder.
Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

+31(0)880 280 403