Disclaimer

Alle informatie op de website van GUTS Installatietechniek heeft een informatief karakter. Alhoewel wij getracht hebben om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen wij niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. GUTS Installatietechniek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat GUTS voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan GUTS Installatietechniek.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van GUTS zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites. GUTS Installatietechniek behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Privacy verklaring

De gegevens die je als bezoeker aan GUTS Installatietechniek via deze website hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.

GUTS Installatietechniek verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien je daar zelf voor hebt gekozen door een formulier op onze website in te vullen. GUTS Installatietechniek gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het informeren over producten en diensten van GUTS Installatietechniek en/of het opnemen van je gegevens voor sollicitatiedoeleinden, indien van toepassing.

Als je wilt weten welke gegevens GUTS Installatietechniek over je heeft vastgelegd en waarvoor GUTS Installatietechniek deze gebruikt, dan kun je hierover informatie opvragen door een e-mail te sturen naar: info@guts-instal.com Via dit e-mailadres kun je ook een verzoek om verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens indienen. Wil je meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), klik dan hier.

GUTS Installatietechniek behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en privacy verklaring te wijzigen.