Sinds enkele jaren is de wet EPBD (Energy Performance of Building Directive) van kracht. Als gebouweigenaar en gebouwbeheerder heeft u de plicht uw airconditioningssystemen eens in de 5 jaar te laten keuren. In de praktijk komt er echter weinig van terecht. En dat terwijl het doorlichten van uw koelinstallatie al snel een kostenbesparing van tientallen procenten oplevert door energiereductie. Bovendien gaat de kwaliteit van uw systemen omhoog waardoor u minder kans op storingen heeft. GUTS is gecertificeerd om de keuringen EPBD-A en -B uit te voeren.

Doe het niet alleen voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee

De verplichte EPBD-keuringen komen voort uit Europese regelgeving die gericht is op het verbeteren van energieprestaties van gebouwen. Doel: 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020. Goed voor het milieu dus! Maar wist u dat een optimaal afgesteld airconditioningssysteem ook kostenbesparing op energiekosten oplevert? Zo heeft u de kosten van de keuring snel terugverdiend. Bovendien wordt uw installatie minder storingsgevoelig waarmee gebruikers veiliger, gezonder en comfortabeler kunnen werken. Door koppeling aan uw meerjarenonderhoudplan houdt u tevens zicht en grip op uw onderhoudskosten.

Gestandaardiseerde methodiek voor snel inzicht in verbetermogelijkheden

Voor de keuringen maakt GUTS gebruik van de zogenaamde Installatie Performance Scan (IPS). De IPS is een onderzoek van alle installatieonderdelen en de onderhoudscontracten. De scan verwerkt de ingevoerde gegevens tot heldere aanbevelingen en een advies op maat. Hiermee krijgt u in een oogopslag inzicht in de verbeterpunten. En voldoet u automatisch aan de eisen van de EPBDaircokeuring.

Gecertificeerde inspecteurs in eigen dienst

Als totaalinstallateur zorgen wij ervoor dat u een integraal verbeteradvies krijgt, inclusief de terugverdientijd van de investeringen. Onze monteurs zijn gecertificeerd om EPBD-A en -B keuringen uit te voeren en rapporten op te stellen. Daarbij maken ze gebruik van installatiescan software. Vanwege onze brede kennis kijken wij verder dan alleen uw koelsystemen, waardoor u er van verzekerd bent dat ons advies ook past binnen het geheel van installatieonderdelen in het gebouw. En voor de kosten hoeft u het niet te laten. Die verdient u met de verbetervoorstellen binnen 5 jaar terug!

Meer weten?

Neem contact op met Emiel Verbunt of Jan Cooijmans. Zij praten u graag bij. Telefoon +31(0)880 280 403

Download de flyer