Voor een Vereniging van Eigenaren (VVE) in Den Bosch hebben wij in 1 dag 36 cv-ketels vervangen. Hierbij is het collectieve rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal van binnenuit vervangen. Hierdoor zaten de bewoners slechts 1 dag zonder verwarming en warm water, en was geen overbodig hak en breekwerk aan de schacht nodig.

Ondeugdelijke afvoer van rookgas kan leiden tot koolmonoxide vergiftiging

Wijzigingen in zowel het collectief systeem als de installaties binnenshuis dienen onderling gedeeld te worden om een veilig woonklimaat voor alle bewoners te kunnen blijven garanderen. Bij een inspectie worden de rookafvoerkanalen zowel collectief als individueel per woning gecontroleerd op de juiste werking en de technische of bouwkundige gebreken. Hiervan wordt een rapport opgesteld met de bevindingen en een advies om gevaarlijke situaties in uw wooncomplex te voorkomen.