De afgelopen maanden hebben wij honderden inspecties gedaan van rookgaskanalen in appartementencomplexen en flatgebouwen. Verouderde of vervuilde rookgaskanalen kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging, vandaar dat regelmatige inspectie verplicht is. Onze inspecties (NPR 3378/45/2017) leidden in een aantal gevallen tot slechts een aantal beheersmaatregelen, maar soms was de afvoer er zo slecht aan toe dat acute renovatie noodzakelijk was.

Ons uitgangspunt bij het renoveren van een rookgaskanaal is dat bewoners er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Dit betekent vooral snel en schoon werken. Ons vaste team heeft inmiddels samen met leverancier Cox Geelen een systeem en methodiek ontwikkeld, waardoor we effectiever kunnen werken om de overlast voor bewoners tot een minimum beperken. Dat het werkt, blijkt wel uit dit mooie compliment:

Goedemiddag Emiel,

Wij als bestuur van de Bergmolen zijn heel tevreden over de aanpak en uitvoering van genoemde renovatie. Het ging vlot en toen er iets niet goed was, konden jullie het snel de andere dag weer oplossen.

De bewoners waren te spreken over de monteurs, Kees en Ronald, en alles werd netjes opgeruimd. Het was een behoorlijke klus die naar mijn mening zonder al te veel overlast voor alles en iedereen is gedaan.

Een compliment mag ook wel eens worden gegeven! Dank jullie wel!

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVE Bergmolen
Diana Deijkers

Met het najaar in het verschiet, komen er nog een paar mooie projecten aan. Zolang de temperatuur het toelaat, gaan we door. Maar niemand heeft zin om ’s winters in de kou te zitten (de CV-ketel wordt voor enkele dagen afgekoppeld). De inspecties gaan wel gewoon door, zodat VVE’s en gebouweigenaren weten waar ze aan toe zijn. Soms zijn CO₂-melders per woning voldoende of brandwerende maatregelen. Mocht dat niet zo zijn, dan maken wij voor u een renovatieplan en gaan we voor u aan de slag. Want veilig wonen is van levensbelang.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Emiel Verbunt (e.verbunt@guts-instal.com) of Johan Huijbers (j.huijbers@guts-instal.com) via 0880-280403. Of download de folder.