Het doorlichten van uw koelinstallatie levert al snel een kostenbesparing op van tientallen procenten door energiereductie. Bovendien gaat de kwaliteit van uw systemen omhoog waardoor u minder kans op storingen heeft. GUTS is gecertificeerd om de keuringen EPBD-A en -B uit te voeren.

Sinds enkele jaren is de wet EPBD (Energy Performance of Building Directive) van kracht. Als gebouweigenaar en gebouwbeheerder heeft u de plicht uw airconditioningssystemen eens in de 5 jaar te laten keuren. In de praktijk komt er echter weinig van terecht. En dat terwijl het doorlichten van uw koelinstallatie al snel een kostenbesparing van tientallen procenten oplevert door energiereductie. Bovendien gaat de kwaliteit van uw systemen omhoog waardoor u minder kans op storingen heeft.

Lees meer >>

Doe het niet alleen voor de wet: bespaar 10-30% op uw energiekosten.