Voor De Bijenkorf hebben wij samen met een extern adviseur een masterplan opgesteld voor de stapsgewijze vervanging van de koelinstallaties. Dit levert uiteindelijk een CO₂-reductie op van 79 ton per jaar, wat vergelijkbaar is met 3.900 bomen.

De koelinstallaties in drie vestigingen van De Bijenkorf hebben na 20 jaar hun technische levensduur bereikt en zijn toe aan vervanging. Bovendien leveren ze te weinig capaciteit. Daarnaast heeft De Bijenkorf de ambitie om duurzaam met energie en fossiele brandstoffen om te gaan: in 2030 willen zij geen aardgas meer gebruiken voor verwarming en warmtapwater. Samen met een adviseur en De Bijenkorf is er een masterplan opgesteld voor de stapsgewijze vervanging van de koelinstallaties. Dit levert uiteindelijk een CO₂-reductie op van 79 ton per jaar, wat vergelijkbaar is met 3.900 bomen.

Geen gas meer in 2030

De uitgangspunten van het masterplan waren duidelijk. De nieuw te installeren koelmachines moeten milieuvriendelijk zijn, geen gebruik maken van gas en ingericht zijn op de toekomstige eisen ten aanzien van koudemiddelen. Bovendien moet er een betere verdeling komen van capaciteit, zodat er minder risico is op storingen. Uiteindelijk moeten de vervangings-investeringen ook leiden tot minder elektraverbruik en een daarmee een besparing op de energierekening. Dit leidde tot een uitgekiend 5-jarenplan waarin defecte installaties direct vervangen gaan worden en vervolgens jaarlijks een investering wordt gedaan voor vervanging, uitbreiding of optimalisering van alle installaties, inclusief de verwarmingsketels. De belangrijkste energiebron worden warmtepompen.

Inpassen in bestaande omgeving

De panden van De Bijenkorf hebben een hoge architectonische waarde en bepalen vaak mede het straatbeeld in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Inpassing in de bestaande omgeving is dan ook een vereiste en tegelijkertijd een uitdaging. Sommige energie efficiënte installaties vragen om meer ruimte. Bovendien moet er rekening gehouden worden met het geluidsniveau van de installaties in verband met de hinderwetnorm. De winkels kunnen ook niet dicht. We moeten rekening houden met de winkeltijden om werkzaamheden aan de installaties uit te voeren. Daarom is ook gekozen voor een gefaseerde vervanging of uitbreiding van de installaties om overlast te voorkomen en tegelijkertijd investeringskosten te spreiden.

Subsidies op duurzame investeringen

Samen met Vindsubsidies onderzoeken we met De Bijenkorf of er subsidiemogelijkheden of fiscale voordelen te behalen zijn op deze duurzame investeringen. Deze kunnen oplopen tot 15% op de investeringskosten van de apparaten en de installatie daarvan. De samenwerking met Vindsubsidies hebben wij al vroegtijdig ingezet omdat zij met hun kennis en ervaring dan integraal mee kunnen denken over kansen en mogelijkheden. De eerste werkzaamheden zijn reeds in 2018 uitgevoerd.